Általános Szerződési Feltételek

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF”) tartalmazza Hutvágner Zsolt ev. (Kisadózó) (székhely: 2144 Kerepes, Rozmaring utca 40., adószám: 68917803-1-33) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató”) által elektronikus úton és formában megrendelhető szolgáltatások megrendelésére vonatkozó szerződési feltételeket, melyeket a Szolgáltató egyoldalúan és előre, a szolgáltatást igénybe vevő, azaz a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő”) közreműködése nélkül  határozott meg.
A Szolgáltató által közzétett ÁSZF nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek nem minősül.
A megrendelés feltétele az ÁSZF elfogadása, amellyel a Megrendelő egyetért és magára nézve kötelezőnek ismer el. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
Az ÁSZF célja a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásnyújtás. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.
Abban az esetben, ha bármely Megrendelő nem ért egyet az ÁSZF-ben foglaltakkal, de rendelni szeretne Szolgáltatótól, levelet írhat a hello@brsada.style e-mail címre.
Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között egyedi, kölcsönösen megbeszélt és meghatározott írásbeli szerződés nem jön létre, akkor a jelen ÁSZF vonatkoznak a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokra, illetve a Szolgáltató és a Megrendelő között jelen ÁSZF van érvényben.
Jelen ÁSZF másolása szigorúan tilos, szerzői jogvédelem alatt áll.
 
Szolgáltató adatai:
 • A Szolgáltató neve: Hutvágner Zsolt ev. (Kisadózó)
 • A Szolgáltató székhelye: 2144 Kerepes, Rozmaring utca 40.
 • A Szolgáltató elérhetősége: hello@brada.style
 • A Szolgáltató postacíme: 2144 Kerepes, Rozmaring utca 40.
 • A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: hello@brada.style
 • Adószáma: 68917803-1-33
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Képviselő: Hutvágner Zsolt
 • Kapcsolattartó: Hutávgner Zsolt
 • Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
 • Számlaszám: 11742324-21451308
 • Telefonszáma: +36703670666
 • A telefonszám hívható munkanapokon: 10-15 óráig
Hatályba lépő rendelkezések:
 1. Jelen ÁSZF a 2016. szeptember 20. napján hatályba lépett ÁSZF módosítása, mely 2017. szeptember 4. napjától lép hatályba – ezzel egyidejűleg a 2016. szeptember 20. napján hatályba lépett ÁSZF visszavonásra kerül, így hatályát veszti – és visszavonásig hatályos.
A Szolgáltató általi egyoldalú módosításokat a Szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt 10 nappal a honlapon közzéteszi és megjelöli a hatálybalépés napját. Az ÁSZF hatálya minden Megrendelőre automatikusan kiterjed.
Szolgáltatások:
 1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. 
 2. A szolgáltatásokhoz tartozó árak minden esetben forintban értendőek és a mindenkor hatályos Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti áfát nem tartalmazzák, mert a Szolgáltató alanyi áfamentes.
 3. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
 4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 6. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
Rendelés menete
 1. A kezdőoldalon a Tovább a termékekhez gombra kattintás után a termékre kattintva tudja a kosárba tenni méret és mennyiség kiválasztása után. A jobb felső kosár ikonra kattinva tudja megketinteni a tartalmát, majd a Pénztár gombra kattinva jut el az adatok kitöltéséhez. A Megrendelő kizárólag nagykorú lehet. A megrendelő az ÁSZF elfogadásával igazolja, hogy nagykorú, cselekvőképes személy.
 2. Számlázási adatoknál meg kell adnia e-mail címét, és a szállítási címet, telefonszámot.
 3. Fizetési mód kiválasztása, mely Paypal vagy Közvetlen banki átutalás között lehet választani.
 4. Paypal fizetés esetén a Tovább a Paypalhoz gomb megnyomása után átirányítjuk a Paypal fizetés oldalára.
 5. Beléphet a már létező Paypal fiókjával is.
 6. Paypal regisztráció nélkül is vásárolhat számlázási – és kártya adatai megadását követően.
 7. Közvetlen banki átutalás opciót választva, a Megrendelés elküldése gombra kattinva a sikeres megrendelés oldalra kerül, ahol megkapja a szükséges adatokat a banki átutaláshoz. A kiszállítás az összeg beérkezését követően történik.
Csomagküldés
 1. Csomagküldést a Printful Inc. végzi, mely a DHL, DPD, Fedex, stb… cégekkel van kapcsoaltban.
 2. További részletek a Printful oldalán található a Shipping menüpont alatt. https://www.printful.com/shipping
Fizetési módok
 1. OTP Simple: A Megrendelés elküldése gomb megnyomása után átirányítjuk az OTP Simple biztonságis és egysszerű fizetési rendszeréhez, ahol rendezni tudja a vásárlást bankkártyájával. Adattovábbításinyilatkozat:

  Tudomásul veszem, hogy a Hutvágner Zsolt ev. (Kisadózó) (székhely: 2144 Kerepes, Rozmaring utca 40., adószám: 68917803-1-33) adatkezelő által a www.brada.style felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: teljes név, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 2. Közvetlen banki átutalás: Amennyiben a vásárlást befejezve a Rendelés gombra kattint, azutáni összegző oldalon értesül a banki adatokról. Az összeg a Szolgáltató számlájára történő beérkezését követő 48 órán belül kerül a csomag küldésre. Átutalással a Megrendelő az alábbi bankszámlaszámra utalva tudja kiegyenlíteni a vételárat és a szállítási költséget: 11721002-21251036, melyet az OTP Bank Nyrt. vezet. A rendelés sorszámát, valamint a Megrendelő nevét minden esetben kötelező feltüntetni a közlemény rovatban, ennek elmaradása esetén a Szolgáltatónak a megrendelést nem áll módjában teljesíteni, az összeget visszautalja a Megrendelő részére.
 3. Paypal fizetés: Tovább a Paypalhoz gombra kattinva átirányítjuk a Paypal fizetés oldalához, ahol a Paypal fiókjába belépve tudja rendezni a vásárlást. Paypal regisztráció nélkül is tud vásárolni a számlázási és kártya adatai megadása után a fizetés gombra kattinva .
 
Átvételi lehetőség, szállítás
 1. A megrendeléseket (kiszállításokat) a Szolgáltató kizárólag a Printful Inc. végzi a partnereivel, melynek listája megtalálható a Printful oldalán található a Shipping menüpont alatt. https://www.printful.com/shipping
 2. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!
 3. A szállítási költség a különböző módoknak megfelelően változik.
 4. A Szolgáltató egyszeri kézbesítést kísérel meg, azt követően felár ellenében lehet a megrendelést átvenni.
 
Elállás joga
 1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől írásban. Elállás esetén a csomagot vissza kell küldeni a Szolgáltató részére hiánytalanul és bontatlanul.
 2. Ez alól kivételek az alábbi esetek, mely szerint a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát:
  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
  • a Megrendelő a csomagot felbontotta, az egyedi matricát megsértette (felbontás, eltávolítás, megsértés).
 
Panaszkezelés
 1. Bármilyen levélben vagy elektronikus úton érkezett panaszt a Szolgáltató írásban 30 napos határidővel válaszol és indokol meg.
 2. Panasszal lehet fordulni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is, melynek elérhetősége:
 1. Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu
 
Technikai korlátok
 1. A honlapon történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
Adatvédelem:
 1. Adatkezelési szabályokat és az adatvédelmi tájékoztatót a honlapról letölteni lehetséges.
 2. Az adatokat harmadik személy részére kizárólag a megrendelés teljesítése céljából adhatjuk át (pl. futárszolgálat esetén).
 
Egyéb rendelkezések
 1. A megrendelő titoktartási kötelezettséggel tartozik minden olyan információt illetően, amely a Szolgáltatóval kapcsolatban jutott tudomására (Titoktartási klauzula).
 2. A honlapon (http://www.brada.style/, tárhely szolgáltató: www.megacp.com) megjelenő tartalom, és a megrendelt szolgáltatások tartalma minden esetben a Megrendelő, mint Szolgáltató tulajdonát képezik, felhasználására csak a Szolgáltató kizárólagos és kifejezett írásbeli engedélye alapján lehetséges.
 3. A Szolgáltató és a Megrendelő között felmerült vitákat békés úton rendezik lehetőség szerint. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges az illetékes Bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság, mely illetékességnek a Megrendelő aláveti magát.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Kelt: Budapest, 2019. február 16.